Zen coaching

Zen coaching är en ny riktning inom coaching, utvecklad av Kåre Landfald som tidigare arbetat internationellt inom FN och Utrikesdepartementet i Norge.

Coaching är konsten att supporta människor i att upptäcka sina inre styrkor, kvaliteter och finna sina egna svar. Zen står för närvaro och medvetenhet, och Zen coaching hjälper dig att bli mer närvarande och uppmärksam på dina egna känslor och reaktioner. Du blir också mer medveten om din egen essens, dina mål och unika kvaliteter. Du släpper invanda föreställningar om dig själv och blir mer fri att följa ditt hjärta, möta livets utmaningar och kommunicera med din omvärld.