INTEGRITETSPOLICY OCH ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄNT
The Wellness Room (nedan kallad Företaget) respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen. Om du inte accepterar denna integritetspolicy ska du inte använda den här webbplatsen.

 

PERSONUPPGIFTER
Företaget kommer inte att samla in någon personligt identifierbar information om dig via den här webbplatsen, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt.

 

Om du bokar tid via mail eller BokaDirekt kan Företaget använda den informationen för att svara på en begäran från dig, eller för att kontakta dig via, e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran. Företaget har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Personligt identifierbar information om dig sparas enbart inom det tidsrum lagen tillåter, och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsrummet bestäms av karaktären av informationen och bakgrunden till lagring. Det förekommer därför olika tidsramar för olika typer av information. Klientnoteringar/journaler lagras på föreskrivet säkert sätt och gallras bort 1 år efter sista besök. Information nödvändig för bokföring följer bestämmelser under gällande bokföringslag.

 

VIDAREBEFODRAN AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

BEGÄRAN OM REGISTRERAD INFORMATION
Du har alltid rätt att få upplysningar om vilken information vi har registrerad om dig. Du kan därutöver alltid göra en begäran om begränsning i hur denna information används. Du kan även begära att ditt samtycke till lagring av din personliga inform ation dras in. Om den personliga information som finns lagrad om dig är felaktig, har du rätt att kräva att den blir korrigerad eller raderad. Begäran kan ställas till info@wellnessroom.se

 

INFORMATION SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT
Företaget kan samla in information om dig som är allmän till sin natur och inte går att identifiera personligen under normal användning av webbplatsen. Sådana data visar inte vem du är och avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress.

 

“COOKIES”
När du visar den här webbplatsen eller någon annan webbplats som länkas från den här webbplatsen, kan vi lagra information på din dator i form av en ”cookie”. Med hjälp av den här informationen kan vi mäta webbplatsens aktivitet och skräddarsy informationen efter dina individuella preferenser. Cookies kan visa tid och varaktighet för besöket, vilka sidor du besöker på våra webbplatser samt vilken webbplats som refererade dig till vår webbplats. Målet är att spara tid åt dig och göra besöket mer meningsfullt.

 

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används av många webbplatser för att ge besökaren åtkomst till olika funktioner. Informationen i en cookie kan användas för att övervaka användarens beteende på nätet. Det finns två typer av cookies. En typ av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel tillsammans med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du besökte just den sidan. Den andra typen av cookie, som även kallas för ”sessionscookie”, sparas tillfälligt i datorns minne under tiden som du besöker webbplatsen. En sessionscookie kan till exempel hålla reda på vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionscookies sparas inte någon längre tid, utan försvinner när du stänger webbläsaren. Balance Room använder cookies för att till exempel spara besöksstatistik.

 

Du kan ställa in datorn så att den blockerar cookies. Det innebär dock att Företaget inte kan garantera att alla områden på vår webbplats fungerar som avsett. Hur du bär dig åt för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs mer om de här funktionerna i instruktionerna eller på hjälpskärmen för webbläsaren.

 

SAMTYCKE
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

 

Uppdaterad 2020-10-20