8/3 – Meditation & Avspänning

8/3 – Meditation & Avspänning

Öka ditt inre lugn och stärk ditt fokus i vardagen. Vårt dagliga liv är numera alltför mycket utåtriktat mot en värld av sjudande aktivitet. Multiinformation från hela världen sköljer över oss och gör att vi lätt tappar kontakten med vår inre källa. I meditationen vänder vi uppmärksamheten inåt, där vi finner svaren på många frågor. Vi kommer i kontakt med våra egentliga behov, och får lättare att prioritera och sortera ut vad som är bäst för oss.

Studier visar att regelbunden meditation ger ökad livslängd, mindre sjukfrånvaro, radikal minskning av hjärt/kärlsjukdomar, bättre minne, ökad koncentrationsförmåga och en känsla av inre lugn och harmoni. Mellan våra tankar finns stillheten och potentialen till nya idéer och ökad kreativitet. Intuitionen stärks spontant liksom vår tillit att följa den.

Välkommen till en serie av fyra kvällar som ger dig en chans att komma till ro i dig själv!

Kursinnehåll

  • Stresstest- vägen till självkännedom.
  • Oro och sömnlöshet, ett minne blott.
  • Avspänning, mjuka yogarörelser och meditation.
  • Närvaro- ett sätt att leva.
    Värdefulla råd.
  • Bevittna och stärk din intuition.
  • Andning som stillar sinnet och minskar spänningar.
  • Hur du faktiskt nu kan välja dina tankar.

Under kursen genomför vi effektiva och lätta meditationer. Vi provar på de bästa andningsteknikerna och lär oss om konsten att vara närvarande. Rogivande födoämnen presenteras, liksom hur man väljer musik för sin meditation. Du får också personliga tips om hur du bäst kan lyckas med din meditation i vardagen.

Kursinfo

Kurshållare: Yvonne Henningsson
4 tisdagar 18.30-20.30, med start den 1/3
Pris: 850kr/person
Lokal: The Golden Room
För anmälan eller mer info: info@wellnessroom.se