Xin Ping introduktionsdag

Xin Ping som betyder frid i sinnet, är en kinesisk metod för att bli fri från all negativ lagrad information som direkt eller indirekt har påverkan på alla olika plan i livet, så som hälsa, relationer, vår syn på oss själva och alla de hinder vi lägger i vår egen väg för att uppnå hälsa, lycka och framgång.

Xin Ping är en terapiform baserad på emotionell fysiologi, hur våra känslor styr våra tankar, hur våra tankar och känslor styr fysiologiska förlopp, vår fysiska kropps biologiska processer påverkar våra känslor och tankar. Dessa samband kommer att avgöra hur vi mår mentalt och fysiskt, hur vi uppfattar oss själva och hur vi tolkar det som händer i vårt liv och inte minst hur vi använder våra förmågor för att hantera vårt liv.

Xin Ping är en fantastisk metod för att lindra eller eliminera smärta, olika sjukdomar, alla tillstånd där det finns en bakomliggande orsak som innefattar stor stress, maktlöshet, rädsla ångest etc. i samband med specifika upplevelser någon gång i livet.

Xin Ping handlar om att bli fri från allt som hindrar att uppnå frid i sinnet. Total inre frid är ett tillstånd som är den högsta formen av välbefinnande och lycka vilket leder till klarseende. Dessutom är detta tillstånd som gör det möjligt för kroppens egna läkande mekanismer att arbeta optimalt.

Denna dag är en introduktion för personer som är nyfikna och vill veta vad metoden går ut på eller vill gå vidare och lära sig metoden. Dagen är en upplevelse inriktad på olika övningar, deltagarna får pröva på en del av teknikerna. Samtliga deltagare kommer att få möjligheten att själva få uppleva sådant i sitt eget liv som på olika sätt skapar smärta, eller lägger hinder i livsprocessen och få uppleva hur lätt det är att befria sig från det.
Att delta på denna introduktion förpliktigar inte till något, men de personer som vill lära sig en helt unik utbildning kommer att få en djup och bred insikt i en metod, med i det närmaste obegränsade möjligheter. För de som vill gå vidare efter denna dag, så är själva utbildningen 20 dagar, fördelade på 2 dagars helg seminarier och självstudier.

Kostnaden för introduktionen dras av från kurs kostnaden om för deltagare som börjar utbildningen. Introduktionskostnaden betalas kontant eller via swish.

Datum & pris kommer inom kort.
Välkommen att anmäla dig till Introduktionsdagen till Samira på telnr 073-9606245 eller samira_zp@hotmail.com
Lärare är Miguel Rodriguez Wadman nu aktuell med boken ” Det dansande Hjärtat”
För mer information: www.peaceful-heart.se

Tags:

Inga kommentarer kan lämnas.